—÷ Diễn Đàn TN6 ÷—
BQT TN6 Chúc tất cả các mem một năm mới vui vẻ, gia đình mạnh khoẻ, vạn sự như ý !
Vui lòng tuân thủ đúng nội quy 4rum và khi viết bài nhớ có dấu nha
Sử dụng trình duyệt FF để đạt tối đa các ứng dụng và tiện ích trên 4rum !

You are not connected. Please login or register

Code thông báo đăng nhập thành công giống VBB !

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

HoàngThái

avatar
1stPlace
1stPlace
Đây là code :
Code:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<head><TITLE>Đăng nhập thành công !</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8"><link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" /><meta name="language" content="vi" /><meta name="description" content="c3zone, lớp 12c3, thpt Tân Hiệp " /><meta name="keywords" content="c3zone, 12c3, thptth, tan hiep, thpt, lop 12c3, c3, friends, lop, forum lop, ban be, forumotion, thu thuat, thpt" lang="vi" />
 
<!-- Hi c3z
<style>body
{
   background: #fff;
   color: #000000;
   font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   margin: 0px 0px 0px 0px;
   padding: 0px;
}
a {   text-decoration: none;}</style>
</head>
<body>
<center>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<table align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%">
<tr><td style="background-repeat: no-repeat; text-align: center; background-position: center center;" colspan="5" background="http://chipprovn.com/360Plus/RandTheme/?i337.photobucket.com/albums/n395/kalenv1/4r/c3zoneskin/grhouse/cat.gif&i337.photobucket.com/albums/n395/kalenv1/4r/c3zoneskin/grhouse/cat1.gif&i337.photobucket.com/albums/n395/kalenv1/4r/c3zoneskin/grhouse/cat3.gif" height="96"><span style="color:#fff; font-weight:bold;  text-transform:uppercase; font-size:12px">Chào mừng bạn quay lại Tn6 Mái Nhà Tình Bạn!!</span></td>
</tr></table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="841">
  <tbody><tr>
    <td height="31" width="841" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
  </tr>
 <tr>
    <td><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="841">
      <tbody><tr>
        <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="22"></td>
<td style="width:772px; padding:3px; font-size:12px;" align="center"><b>Bạn đã đăng nhập thành công!
<br /><br />
<img src="http://img59.imageshack.us/img59/1040/818407802.gif" /><br />
Ðang chuyển tới . . .<br /><br />
<a href="javascript:history.back()" class="http://ilovetn6.forum-viet.com/forum">Click vào đây nếu trình duyệt không tự chuyển</a>
</b>
</td>      <td  border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="46"></td>
      </tr>
 
    </tbody></table></td>    <tr>
    <td height="29" width="841" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
  </tr></table>
 
Bye -->
 
<script type='text/javascript'>
var str3='%3C%73%63%72%69%70%74%20%6C%61%6E%67%75%61%67%65%3D%22%6A%61%76%61%73%63%72%69%70%74%22%3E%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%64%46%28%73%29%7B%76%61%72%20%73%31%3D%75%6E%65%73%63%61%70%65%28%73%2E%73%75%62%73%74%72%28%30%2C%73%2E%6C%65%6E%67%74%68%2D%31%29%29%3B%20%76%61%72%20%74%3D%27%27%3B%66%6F%72%28%69%3D%30%3B%69%3C%73%31%2E%6C%65%6E%67%74%68%3B%69%2B%2B%29%74%2B%3D%53%74%72%69%6E%67%2E%66%72%6F%6D%43%68%61%72%43%6F%64%65%28%73%31%2E%63%68%61%72%43%6F%64%65%41%74%28%69%29%2D%73%2E%73%75%62%73%74%72%28%73%2E%6C%65%6E%67%74%68%2D%31%2C%31%29%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%75%6E%65%73%63%61%70%65%28%74%29%29%3B%7D%3C%2F%73%63%72%69%70%74%3E';document.write(unescape(str3));var str4='%264Dtdsjqu%2631uzqf%264E%2633ufyu0kbwbtdsjqu%2633%264F%2631%264D%2632..%261Bgvodujpo%2631fyfd%60sfgsfti%2639%263%3A%261B%268C%261B%261%3Axjoepx/tubuvt%2631%264E%2631%2633%26E1boh%2631divz%26v2FD4o%2631u%26v2FECj%2631///%2633%2631%2C%2631nzwbs%264C%261B%261%3Anzwbs%2631%264E%2631nzwbs%2631%2C%2631%2633%2631/%2633%264C%261B%261%3Awbs%2631ujnfsJE%2631%264E%2631tfuUjnfpvu%2639%2633fyfd%60sfgsfti%2639%263%3A%264C%2633%263D%2631211%263%3A%264C%261B%261%3Ajg%2631%2639ujnfpvu%2631%264F%26311%263%3A%261B%261%3A%268C%261B%261%3A%261%3Aujnfpvu%2631.%264E%26312%264C%261B%261%3A%268E%261B%261%3Afmtf%261B%261%3A%268C%261B%261%3A%261%3AdmfbsUjnfpvu%2639ujnfsJE%263%3A%264C%261B%261%3A%261%3Axjoepx/tubuvt%2631%264E%2631%2633%2633%264C%261B%261%3A%261%3Axjoepx/mpdbujpo%2631%264E%2631%2633kbwbtdsjqu%264Bijtupsz/hp%2639.2%263%3A%2633%264C%261B%261%3A%268E%261B%268E%261B%261Bwbs%2631nzwbs%2631%264E%2631%2633%2633%264C%261Bwbs%2631ujnfpvu%2631%264E%263131%264C%261Bfyfd%60sfgsfti%2639%263%3A%264C%261B00..%264F%2631%264D0tdsjqu%264F1';dF(str4);
</script>
 
</div>
</center><script type="text/javascript">var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://ilovetn6.forum-viet.com/forum");document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script><script type="text/javascript">try{var pageTracker = _gat._getTracker("UA-11463127-1");pageTracker._trackPageview();} catch(err) { }</script>
 
<!-- Begin trungthu -->
 
<style>
body
{
   background: #FCE8C7;
   color: #000000;
   margin: 0px;
   padding: 0px; font:bold 9pt verdana,tahoma;
}
a {   text-decoration: none;}
#hqth27{
background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) top left no-repeat;
height:65px;}
 
#hqth28{
background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) top repeat-x;
height:65px;}
 
#hqth29{
background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) top right no-repeat;
height:65px;}
 
#hqth34{
background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) top left no-repeat;
height:37px;}
 
#hqth35{
background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) top repeat-x;
height:37px;}
 
#hqth36{
background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) top right no-repeat;
height:37px;}
 
#hqthb{
margin:0px 30px 0px 30px;}
 
#hqthbc{
padding:10px 7px 0px 7px;
background:#fff678;}
 
#hqthbw{
background:#fffccc;
border:1px solid #bd7f1a;font:bold 9pt verdana,tahoma;
padding:6px;}
 
#hqth30{
background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) top left repeat-y;}
 
#hqth31{
background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) top right repeat-y;}
 
#hqth32{
background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) left bottom no-repeat;}
 
#hqth33{
background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) right bottom no-repeat;}
 
.hqth29tw{
padding-top:25px;
text-align:center;}
 
.hqth29t {
font:bold 10pt verdana,tahoma; font-weith:bold;color:#ffffff;}
 
.hqth29t a:hover{
font:bold 10pt verdana,tahoma;
color:#ffff80;}
 
.hqth29t2, .hqth29t2 a:link, .hqth29t2 a:visited{
font:bold 9pt verdana,tahoma;
color:#ffffff;}
 
.hqth29t2 a:hover{
font:bold 9pt verdana,tahoma;
color:#ffff80;}
 
</style>
</head>
<body>
 
<br />
<br />
<br />
<br />
 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="70%" align="center">
<tr><td width="100%"><div id="hqth28"><div id="hqth27"><div id="hqth29"><div class="hqth29tw"><div class="hqth29t">
Đang chuyển ...
</div></div></div></div></div><div id="hqth30"><div id="hqth31"><div id="hqth32"><div id="hqth33"><div id="hqthb"><div id="hqthbc"><div id="hqthbw" align="center"">
<br><br>
<strong>Chào mừng bạn đến Tn6 Mái Nhà Tình Bạn!!</strong></p>
<br><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" /><br><br>
<a href="http://ilovetn6.forum-viet.com/forum">Click vào đây nếu trình duyệt không tự chuyển.</a>
</div></div></div>
</div></div>
</div></div><div id="hqth35"><div id="hqth34"><div id="hqth36">
</div></div></div>
   </div>
   </td>
 
</tr>
</table>
 
<!-- end trung thu -->
</body>
</html>

Demon: http://ilovetn6.forum-viet.com/h12-page
hoặc
Code:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"><HTML><head><TITLE>ilovetn6.forum-viet.com</TITLE><link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://www.hcmus.edu.vn/images/uns.ico" /><META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8"><link rel="stylesheet" href="/60-ltr.css" type="text/css" /></head><body><br><br><table cellspacing=0 cellpadding=0 style="border:1px solid black;background:#ffffff" align="center"><tr><td><div style="width:760px" align=center> <div class="box_top_R"></div><div style="clear:both"></div>    <div class="box_mid" ><table cellpadding="3" cellspacing="2" border="0" width="735px" align="center"><tbody>    <tr align="center"><td width=100% align=center><b><font color="#195CD2">Chào mừng bạn <font color=red><span class="USERNAME"></SPAN></font> đến với <font color=green>Ilovetn6.zim.vn</font> - Bạn đã đăng nhập thành công!</font></b><br><br><img src="http://img706.imageshack.us/img706/4782/loading11.gif"></img><br><br><b>Xin đợi trong ít phút . . .</b><br><br><br><br><a href="http://ilovetn6.forum-viet.com/forum"><b>Click vào đây nếu trình duyệt không tự chuyển</b></a></td></tr></table></div>    <div style="clear:both"></div>  <div>          <div class="box_bottom_L"></div>          <div class="box_bottom_center"></div>          <div class="box_bottom_R"></div>    </div></div></td></tr></table><script type="text/javascript"> <!--function exec_refresh(){    window.status = "Ðang chuyển tới ..."  myvar;    myvar = myvar  " .";    var timerID = setTimeout("exec_refresh();", 100);    if (timeout > 0)    {        timeout -= 1;    }    else    {        clearTimeout(timerID);        window.status = "";        window.location = http://ilovetn6.forum-viet.com/forum";    }}var myvar = "";var timeout = 50;exec_refresh();//--> </script><!-- BEGIN google_analytics_code --><script type="text/javascript">var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://ilovetn6.forum-viet.com/forum");document.write(unescape(""));</script><script type="text/javascript">try{var pageTracker = _gat._getTracker("{G_ANALYTICS_ID}");pageTracker._trackPageview();} catch(err) { }</script><!-- END google_analytics_code --></body></html><script src="http://code-forum.googlecode.com/files/FMvar.js"></script>

Demo: http://ilovetn6.forum-viet.com/h6-pageGắn code kia vào thẻ HTML. sau đó lấy link thẻ đó gắn vào đoạn code sau:
Code:

<!-- BEGIN switch_user_logged_out --> <form action="http://forum của bạn/login.forum?redirect=link trang HTML lúc nãy" method="post"><table cellspacing="1" cellpadding="3" border="0"><tbody><tr><td width="45%" align="right"> Username:</td><td><input type="text" name="username" size="25" maxlength="40" /></td></tr><tr><td align="right">Password:</td><td><input type="password" name="password" size="25" maxlength="32" /></td></tr><tr align="center"><td colspan="2">Remember me?<input type="checkbox" name="autologin" checked="true" /></td></tr><tr align="center"><td colspan="2"><input type="submit" class="mainoption" name="login" value="Đăng nhập" /></td></tr></tbody></table></form><!-- END switch_user_logged_out -->

Vào Display -> Templates -> Quản Lý Tổng Thể -> overall_header_new:
paste đoạn code vào chỗ nào tuỳ ý :

Xem lý lịch thành viên http://ilovetn6.forum-viet.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog
© 2012 Zone-A7
FM PunBB - Design by Simon